Softvérový problém dieselových motorov EA189

Vážení zákazníci,

z aktuálneho spravodajstva ste iste postrehli, že skupina Volkswagen Group intenzívne pracuje na tom, aby prostredníctvom technických riešení odstránila odchýlky spôsobené softvérom nainštalovaným v dieselových motoroch typu EA189. Tieto motory odoberala aj značky ŠKODA.

Ako zistím, či sa tento problém týka môjho vozidla?
Je to jednoduché. Stačí zadať VIN kód vášho automobilu. VIN kód je identifikačné číslo vozidla, ktoré sa nachádza pod predným sklom a je taktiež uvedené v technickom preukaze vozidla. Pozostáva z kombinácie 17 písmen a číslic.